Gerrie van Zetten concreet en betrokken

Sturen vanuit kwaliteit  

De complexiteit in de zorg neemt nog steeds toe.  

Iedereen wil goede kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. De meningen zijn verdeeld over wat dit precies inhoudt. Duidelijk is, dat er voor zorgaanbieders minder geld te besteden is, er meer bedrijfsrisico's zijn en dat je te maken hebt met meer partijen, die verschillende eisen stellen, sinds er veel meer verantwoordelijkheid bij gemeenten ligt. 

Dit alles leidt af van waar het om gaat en dat is het beantwoorden van de hulpvraag. 

“Ik geef je mijn geheim. Het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is onzichtbaar voor het oog.”

Antoine de Saint-Exupéry, in de kleine prins.

 

Naast luisteren, commitment, de juiste kennis en expertise om een hulpvraag echt te kunnen begrijpen en beantwoorden, is een ‘inzichtelijke en als vanzelfsprekend’ passende bedrijfsvoering wezenlijk.

Verbeterprocessen met 'cliënt centraal' en cliënt-zorgprogramma's 

Op koers en gefocused zijn binnen al deze ontwikkelingen vraagt het centraal stellen van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Wie is deze persoon, wat is de hulpvraag, wat is nodig om de vraag te beantwoorden? Voldoet dit aan de nieuwste inzichten? En beantwoordt het aanbod aan de behoeften en wensen van hulpvragers? 

Door altijd te starten met de hulpvraag en daarop activiteiten en inzet te baseren, ontstaat basaal inzicht in de kosten van zorg. Er ontstaat wendbaarheid, mooie diagloog over keuzes en medewerkers zijn optimaal betrokken. Vanuit het goed beantwoorden van de hulpvraag kan het 'slank organiseren', met zoveel mogelijk regie en verantwoordelijkheid in het directe zorgproces gecombineerd met actueel inzicht in cijfers realiteit worden. Hulpmiddelen hierbij zijn werken met 'cliënt centraal' en cliënt-zorgprogramma’s.  

Graag wil en kan ik als ervaren en zelfstandig werkend professional met een gedragskundige èn een bedrijfsmatige achtergrond bijdragen in het vormgeven van deze cruciale processen in de zorg- en dienstverlening in de verstandelijke gehandicaptenzorg, V&V, GGZ en de jeugdzorg.

Gerrie van Zetten - concreet en betrokken
www.gerrievanzetten.nl
mail@gerrievanzetten.nl

06-53218845
Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen

Contact