Gerrie van Zetten concreet en betrokken

Sturen vanuit kwaliteit van zorg 

De complexiteit in de zorg neemt nog steeds toe.  

Iedereen wil goede kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. De meningen zijn verdeeld over wat dit precies inhoudt. Maar duidelijk is, dat er voor zorgaanbieders minder geld te besteden is, er meer bedrijfsrisico's zijn en dat je te maken hebt met meer partijen, die verschillende eisen stellen, sinds er veel meer verantwoordelijkheid bij gemeenten ligt. 

Als je niet op past, leidt het af van waar het om gaat en dat is het beantwoorden van de hulpvraag. 

“Ik geef je mijn geheim. Het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is onzichtbaar voor het oog.”

Antoine de Saint-Exupéry, in de kleine prins.

 

Naast luisteren, commitment, de juiste kennis en expertise om een hulpvraag echt te kunnen begrijpen en beantwoorden, is een ‘inzichtelijke en als vanzelfsprekend’ passende bedrijfsvoering wezenlijk.

Hulpmiddelen cliënt-zorgprogramma's en digitale ondersteuning zorgproces

Op koers en gefocused zijn binnen al deze ontwikkelingen vraagt het centraal stellen van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Wat biedt je voor welke doelgroepen? Voldoet dit aan de nieuwste inzichten? En beantwoordt het aan de behoeften en wensen van hulpvragers? 

Hiernaast is de betaalbaarheid van zorg een belangrijk item. Dus vanuit het goed beantwoorden van de hulpvraag is een 'slanke organisatie', met zoveel mogelijk regie en verantwoordelijkheid in het directe zorgproces en een actueel inzicht in cijfers noodzakelijk. Hulpmiddelen hierbij zijn cliënt-zorgprogramma’s en een juiste digitale ondersteuning van het zorgproces.  

Graag wil en kan ik als ervaren en zelfstandig werkend professional met een bedrijfsmatige èn gedragskundige achtergrond iets betekenen in het vormgeven van deze cruciale processen in de zorg- en dienstverlening in de verstandelijke gehandicaptenzorg, de GGZ en de jeugdzorg.

Gerrie van Zetten - concreet en betrokken
www.gerrievanzetten.nl
mail@gerrievanzetten.nl

06-53218845
Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen

Contact