Gerrie van Zetten Contact

Expertise

De kenmerken van mijn werkwijze kunnen kortweg gekenschetst worden als

  • een combi van zorginhoudelijke, bedrijfskundige en digitale kennis en ervaring
  • concreet en betrokken

Hieronder staat kort omschreven bij welke opdrachten ik ingezet kan worden.

Uitwerken, implementeren en digitaliseren van cliënt-zorgprogramma’s

Goed omschreven cliënt-zorgprogramma’s geven sturingsmogelijkheden op verschillende niveau’s. Een doelgroep met een bepaalde hulpvraag staat centraal en er wordt duidelijk aangegeven wat voor de doelgroep een kwalitatief verantwoord en financieel realiseerbaar ondersteunings- en/of behandelaanbod is. Het gaan werken met cliënt-zorgprogramma’s betekent het inzetten van een verbeterslag in de zorgprocessen, een verbeterslag, die realiseerbaar is. Zo wordt informatie uit recent onderzoek en richtlijnen verwerkt. Ook ontstaat er door het werken met cliënt-zorgprogramma’s een maximale transparantie voor betrokken partijen en kan er een beoordeling van kwaliteit in relatie tot kosten plaats vinden. In aanbestedingsprocessen jeugdwet en WMO is het van wezenlijk belang om precies te weten wat je kwalitatief biedt (en waar kwalitatief gezien de behoefte van de doelgroep ook de grenzen liggen) en wat hiervan de kosten zijn, zodat marges en dergelijke bij aangeboden tarieven duidelijk zijn. Cliënt-zorgprogramma’s zijn daarin onontbeerlijk.

Digitaliseren van het zorgproces

De inhoud van het zorgproces een-op-een terug laten zien in een ECD, waardoor een applicatie ondersteunend werkt voor de dagelijske praktijk. 

Innovatiewerkzaamheden

Ontwikkeling en implementatie van een geïntegreerde aanpak zorgplanmethodiek, zorg- en behandellijnen, bedrijfsvoering en financiering/regelgeving.
 Doorstart en/of ontwikkeling en implementatie nieuwe zorgvormen.

Projectmanagement

Projectmatige werkzaamheden. Te denken valt aan: trajecten aanbestedingen, invoering of aanscherpen werkwijze door wijzigingen WLZ, WMO, Jeugdwet en GGZ, certificering HKZ, samenwerkingstrajecten en ketenvorming, verbetertrajecten zorgproces, advisering in complexe zorgtrajecten, iIndicatievraagstukken.

Organisatieadvies

Sturingsvraagstukken. 
Advisering zorginhoudelijke of organisatorische probleemsituaties
. Systeemontwerp. 
Fusie en/of postfusieproblematiek. Samenwerkingsvraagstukken.

Interimmanagement

Interimmanagement op cluster-, directie- en bestuurlijk niveau
. Opstarten nieuwe zorgvormen.

Scholing, coaching en training

Scholingsprogramma’s voor zorgprofessionals over bijvoorbeeld zorgplanmethodiek (de praktijk van het methodisch cyclisch werken).

Contact