Gerrie van Zetten Contact

Publicaties

Cliënt-zorgprofielen, 2006. Publicatie waarin cliënt-zorgprofielen voor Pameijer en Lievegoedzorggroep zijn uitgewerkt.

  • Een middel om de combinatie van doelgroep en zorgaanbod inzichtelijk te maken is het cliëntzorgprofiel. In de profielbeschrijvingen worden per profiel groepen cliënten met vergelijkbare beperking en problematiek onderscheiden en wordt in kaart gebracht wat er voor de betreffende groep nodig is aan zorg en behandeling.

Download persbericht cliënt-zorgprofielen 2006

 

Kind-zorgprofielen, 2006. Publicatie waarin kind-zorgprofielen voor Pameijer en Lievegoedzorggroep zijn uitgewerkt.

  • Een middel om de combinatie van doelgroep en zorgaanbod inzichtelijk te maken is het kindzorgprofiel. In de profielbeschrijvingen worden per profiel groepen kinderen met vergelijkbare beperking en problematiek onderscheiden en wordt in kaart gebracht wat er voor de betreffende groep nodig is aan zorg en behandeling.

Download persbericht kind-zorgprofielen 2006

 

Onderzoeksverslag ‘Elk kind is de moeite van het investeren waard’, 2008. Een praktijkgericht onderzoek naar ontwikkelingsresultaten van kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking en bijkomende complexe problematiek in het kinderdagcentrum.

Download persbericht onderzoeksverslag ‘Elk kind is de moeite van het investeren waard’

Contact